ติดต่อเราได้ที่: สหรัฐอเมริกา: (888) 708-3036 | แคนาดา: (888) 891-0915 | สหราชอาณาจักร: 044 (20) 8059 2628 | โทร: (066) 93-498-5955

ประเทศไทยขยายระยะเวลาพํานักสําหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าจาก 30 เป็น 45 วัน

masthead blog thailand extending stay period visa exempt tourists

What are the details? Beginning October 1, 2022, Thailand is extending the period of stay for visa exempt tourists from 30 to 45 days.  The extended period of stay will be in effect until March 31, 2023.  Visa exempt visitors may also extend their stay by another 30 days at Bureau of Immigration Offices throughout […]