ติดต่อเราได้ที่: สหรัฐอเมริกา: (888) 708-3036 | แคนาดา: (888) 891-0915 | สหราชอาณาจักร: 044 (20) 8059 2628 | โทร: (066) 93-498-5955

เงื่อนไข

โซลูชั่นตรวจคนเข้าเมืองบ้านไทย – ข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

แก้ไขล่าสุด: 2 พฤศจิกายน 2021

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท บ้านไทยตรวจคนเข้าเมืองโซลูชั่นส์ จํากัด ซึ่งเป็น บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ("บ้านไทย") เว็บไซต์ตั้งอยู่ที่ btisolutions.co (หรือ URL ที่สืบทอดต่อ) ("ไซต์") โปรดตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ซึ่งควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ("ข้อกําหนด") การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์มีเงื่อนไขเมื่อยอมรับและปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านี้ โดยการเข้าถึงเว็บไซต์คุณกําลังแสดงว่าคุณได้อ่านทําความเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกําหนดเหล่านี้แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์ โดยการใช้เว็บไซต์คุณรับรองและรับประกันว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วในการทําสัญญาที่มีผลผูกพันหรือได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่บรรลุนิ  ติภาวะ การใช้งานเว็บไซต์ของคุณยังอยู่ภายใต้นโยบาย  ความเป็นส่วนตัวของเรา ทั่วทั้งเว็บไซต์และข้อกําหนดเหล่านี้การใช้ "เรา" "เรา" และ "ของเรา" หมายถึงบ้านไทยและ "คุณ" และ "ของคุณ" หมายถึงคุณ

เว็บไซต์และหน้าที่ของมัน

บ้านไทยได้สร้างเว็บไซต์เพื่อให้การย้ายถิ่นฐานเป็นเรื่องง่ายและปราศจากความเครียดมากที่สุดโดยนําเสนอโซลูชั่นสําหรับบริการตรวจคนเข้าเมืองเช่นต้องการเกษียณอายุและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเข้าร่วมกับคู่สมรสชาวไทยของคุณในประเทศไทยกําลังมองหาที่จะเริ่มต้นธุรกิจหรือทํางานในประเทศไทยกําลังมองหาที่จะนําคนที่คุณรักชาวไทยไปที่อื่นและบริการตรวจคนเข้าเมืองอื่น ๆ อีกมากมายที่ตอบสนองความต้องการของคุณ ความคาดหวังและงบประมาณ

สิทธิ์การใช้งานสําหรับผู้ใช้ปลายทาง

บ้านไทยให้ใบอนุญาตส่วนบุคคล, ไม่ผูกขาด, ไม่สามารถถ่ายโอนได้, ไม่สามารถให้อนุญาตช่วงได้, จํากัด และเพิกถอนได้เพื่อดาวน์โหลดและใช้เว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวตามข้อกําหนดเหล่านี้เท่านั้น ("ใบอนุญาตผู้ใช้") บ้านไทยไม่ได้ให้สิทธิ์อื่นใดแก่ท่านใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่อยู่ในนั้น สงวนสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดโดยชัดแจ้งจากบ้านไทย การใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะอื่นใดรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการขายต่อการทําวิศวกรรมย้อนกลับการแยกชิ้นส่วนการแจกจ่ายการถ่ายโอนการดัดแปลงหรือการแจกจ่ายเว็บไซต์หรือเนื้อหาของบ้าน (ตามที่กําหนดไว้ในส่วนเนื้อหาในที่นี้) เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด คุณไม่สามารถให้เช่าให้เช่าให้ยืมขายโอนแจกจ่ายหรือให้สิทธิ์ช่วงแก่ไซต์ได้ คุณไม่สามารถคัดลอก (ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากข้อกําหนดเหล่านี้) ถอดรหัสทําวิศวกรรมย้อนกลับแยกส่วนพยายามรับซอร์สโค้ดของแก้ไขหรือสร้างงานลอกเลียนแบบของเว็บไซต์การปรับปรุงใด ๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ (ยกเว้นและเฉพาะในขอบเขตที่ข้อ จํากัด ใด ๆ ข้างต้นเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้) หากคุณละเมิดข้อ จํากัด เหล่านี้คุณอาจถูกดําเนินคดีและความเสียหาย 

สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือระงับเว็บไซต์หรือบริการเนื้อหาคุณสมบัติข้อมูลหรือลิงก์ใด ๆ ที่นําเสนอผ่านไซต์หรือยุติสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ส่วนหรือคุณลักษณะใด ๆ ของไซต์โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสําหรับการแก้ไขการระงับหรือข้อ จํากัด ของเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ คุณรับทราบว่าไม่มีการรับประกันความต่อเนื่องตลอดไปของส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรืออื่น ๆ ที่จะนําเสนอบริการหรือคุณสมบัติใด ๆ หรือดําเนินการส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการที่นําเสนอผ่านเว็บไซต์ในเวลาใดก็ตาม  เราไม่สัญญาว่าจะจัดเก็บหรือแสดงข้อมูลทั้งหมดและเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณส่งและ / หรือโพสต์หากและตามความเหมาะสม เราไม่มีภาระผูกพันในการให้สําเนาข้อมูลที่คุณส่งและ / หรือโพสต์ (ยกเว้นตามที่อาจระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กําหนด)

บัญชี การลงทะเบียน การเข้าถึง และการใช้งานเว็บไซต์

ในการใช้เว็บไซต์คุณไม่จําเป็นต้องดําเนินการลงทะเบียนบัญชีใด ๆ หากท่านลงทะเบียนเพื่อรับข้อเสนอและข่าวสารล่าสุดของบ้านไทย เราจะรวบรวมที่อยู่อีเมลของท่านเพื่อลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารข่าวสารและการตลาดและการสื่อสารอื่นๆ จากบ้านไทย คุณจะต้องให้ข้อมูลดังกล่าวตามที่ร้องขอและกดปุ่มเข้าร่วมเพื่อระบุความต้องการของคุณในการรับอีเมลพร้อมข่าวสารและข้อเสนอ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา) เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มติดต่อเราที่ระบุชื่ออีเมลโทรศัพท์ประเภทของบริการที่ร้องขอและข้อความ หากคุณมีเมื่อคุณสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของเราคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุเกิน 18 ปีและข้อมูลที่คุณให้เรานั้นถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันตลอดเวลา หากมีในการสร้างบัญชีบนไซต์คุณต้องป้อนชื่อนามสกุลที่อยู่อีเมลและสร้างรหัสผ่าน การใช้เว็บไซต์เพื่อส่งข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าคุณยินยอมให้มีการส่งข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงชื่อและนามสกุลและที่อยู่อีเมลของคุณ)) ให้กับบ้านไทย รวมถึงตัวแทนและพันธมิตรบุคคลที่สามและให้พวกเขารับรวบรวมจัดเก็บประมวลผล การส่งและการใช้ข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการทํางานของเว็บไซต์รวมถึงการประมวลผลการชําระเงิน (ถ้ามี) และตามความเหมาะสม

ในขอบเขตที่ไซต์อนุญาตให้คุณส่งอีเมล คุณสามารถส่งในนามของตัวคุณเองจากบัญชีอีเมลที่คุณควบคุมได้เท่านั้น คุณสามารถมีบัญชีเดียวในไซต์ได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น หลายบัญชีเป็นสิ่งต้องห้ามและละเมิดใบอนุญาตผู้ใช้ที่ได้รับในที่นี้

นอกจากนี้ Baan Thai จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล - ข้อมูลในรูปแบบที่ไม่อนุญาตให้เชื่อมโยงโดยตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ บ้านไทยอาจเก็บรวบรวม ใช้ ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงตัวระบุอุปกรณ์, ระบบปฏิบัติการ, ข้อมูลประสิทธิภาพของเว็บไซต์, สถานที่, และเขตเวลาที่ใช้เว็บไซต์เพื่อให้บ้านไทยสามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้และปรับปรุงเว็บไซต์ของเราได้ดียิ่งขึ้น 

ภายใต้ข้อกําหนดเหล่านี้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและกฎหมายที่บังคับใช้บ้านไทยจะเก็บรักษาข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความจําเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายแก้ไขข้อพิพาทและบังคับใช้ข้อตกลง บ้านไทยมีกระบวนการทางกายภาพการบริหารและทางเทคนิคที่เหมาะสมซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องและปกป้องข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แน่นอนว่าแม้ว่าบ้านไทยจะใช้แนวปฏิบัติมาตรฐานทางอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องและคุ้มครองข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการสื่อสารของท่านกับบ้านไทยหรือข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกดักจับหรือเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

โดยการส่งที่อยู่อีเมลและ / หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณและคลิกปุ่มเข้าร่วมเพื่อระบุความต้องการของคุณในการรับอีเมลพร้อมข่าวสารและข้อเสนอบนเว็บไซต์ของเราคุณตกลงที่จะสมัครรับจดหมายข่าวการตลาดหรือสื่อส่งเสริมการขายและรับการแจ้งเตือนหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เราอาจเลือกที่จะส่งหากคุณเลือกที่จะรับการสื่อสารดังกล่าว อย่างไรก็ตามคุณอาจเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารใด ๆ หรือทั้งหมดจากเราได้ตลอดเวลาโดยทําตามลิงก์ยกเลิกการสมัครหรือคําแนะนําที่ให้ไว้ในอีเมลใด ๆ ที่เราส่ง  คุณยอมรับว่าคุณจะปรับปรุงข้อมูลติดต่อของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ  หากข้อมูลการติดต่อดังกล่าวไม่ทันสมัยคุณอาจพลาดประกาศสําคัญ เว้นแต่คุณจะเลือกไม่รับคุณยอมรับว่าเราสามารถส่งประกาศผ่านเว็บไซต์และ / หรือผ่านทางที่อยู่อีเมลที่คุณใช้เมื่อคุณส่งไปยังเว็บไซต์ของเรา

คุณไม่สามารถส่งชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นหรือที่คุณไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม คุณไม่สามารถส่งชื่อที่อยู่อีเมลหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่น่ารังเกียจหยาบคายหรือลามกอนาจารมาให้เรา

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการจํากัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือบัญชีของคุณ (หากมี) คุณไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่นหรือใช้ข้อมูลบัญชีหรือรหัสผ่านของบุคคลอื่น เว้นแต่คุณจะปิดบัญชีของคุณหรือรายงานการใช้งานในทางที่ผิดให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรคุณจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสําหรับกิจกรรมทั้งหมดที่ดําเนินการและภาระผูกพันทั้งหมดที่คุณทําหรือผ่านบัญชีของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีเมื่อทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้บัญชีข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

สิ่งที่คุณตกลงที่จะทําและไม่ทํา

คุณตกลงที่จะเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายตามที่อนุญาตโดยข้อกําหนดเหล่านี้เท่านั้น โดยการเข้าถึงหรือในทางใดทางหนึ่งโดยใช้เว็บไซต์และการทํางานของเว็บไซต์คุณเหนือสิ่งอื่นใดรับรองและรับประกันตามที่เกี่ยวข้องว่า:

• คุณมีความสามารถทางกฎหมายที่จําเป็นทั้งหมด หรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง สิทธิ์ อํานาจ และอํานาจในการเข้าทําและผูกพันตามข้อกําหนดเหล่านี้ 

• คุณจะไม่แฮ็คเข้าสู่ไซต์หรือแก้ไขเว็บไซต์อื่นเพื่อบอกเป็นนัยอย่างผิด ๆ ว่ามีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

• คุณจะเข้าถึงและใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายเท่านั้น และคุณไม่สามารถใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

•คุณจะไม่สร้างความเสียหายปิดการใช้งานสร้างภาระหนักเกินไปส่งเวิร์มหรือไวรัสหรือรหัสใด ๆ ที่มีลักษณะทําลายล้างหรือรบกวนการใช้งานและความเพลิดเพลินของบุคคลอื่น

• คุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

• คุณจะมีบัญชีเดียว (1) บัญชีเท่านั้น (ถ้ามี)

• คุณไม่ได้ถูกจํากัดไม่ให้ใช้งานเว็บไซต์

•คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการใช้วิธีการชําระเงินที่ให้ไว้ 

•คุณจะให้ข้อมูลที่จําเป็นทั้งหมดและกรอกทุกแง่มุมที่จําเป็นของกระบวนการลงทะเบียนบัญชีหากมี

•ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับเราเป็นความจริงถูกต้องและสมบูรณ์และชื่อจริงของคุณจะถูกใช้ในการสื่อสารทั้งหมด 

• คุณจะรักษาบัญชี ข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการชําระเงินของคุณให้ปลอดภัย

• ท่านจะปฏิบัติตามข้อกําหนดทั้งหมดของบ้านไทย รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อกําหนดเหล่านี้ 

• คุณจะปฏิบัติตามข้อกําหนดข้อตกลงของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเมื่อใช้ไซต์ (เช่น คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้งานไซต์ของคุณไม่ละเมิดข้อตกลงการให้บริการของผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคุณหรือหน่วยงานบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณอาจใช้สําหรับการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ) 

• ท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อส่งข้อมูลทั้งหมดและในขณะที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งหมดที่ไหลมาจากการเข้าถึงเว็บไซต์และการใช้บริการและเว็บไซต์ของบ้านไทย

• คุณจะไม่ละเมิดกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้ในเขตอํานาจศาลของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงกฎหมายเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์) และ

•คุณจะไม่เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงพื้นที่ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านปลอดภัยหรือไม่สาธารณะของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเรา

นอกจากนี้คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์ในทางใดทางหนึ่งหรือหากการทํางานของเว็บไซต์อนุญาตให้โพสต์หรือส่งถึงเราหรือไซต์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับ:

 • ละเมิดกฎหมาย กฎหมาย ข้อบังคับ รหัส คําสั่งของรัฐบาล หรือข้อบังคับของเขตอํานาจศาลที่บังคับใช้
 • เป็นการฉ้อโกง ทางอาญา หรือผิดกฎหมาย
 • ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย
 • อาจเป็นลามกอนาจาร, อนาจาร, ลามกอนาจาร, หยาบคาย, ดูหมิ่น, เหยียดผิว, เหยียดเพศ, เลือกปฏิบัติ, ก้าวร้าว, เสื่อมเสีย, เป็นอันตราย, คุกคาม, ข่มขู่, น่าอับอาย, เป็นอันตราย, ไม่เหมาะสม, แสดงความเกลียดชัง, ข่มขู่, หมิ่นประมาท, ไม่เป็นความจริงหรือทางการเมือง;
 • แอบอ้างเป็นบุคคลหรือร่างกายอื่นใด หรือบิดเบือนความสัมพันธ์กับบุคคลหรือร่างกายใดๆ
 • อาจละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของเราหรือบุคคลที่สาม
 • ขัดต่อกฎหรือข้อกําหนดเฉพาะใด ๆ ที่เรากําหนดไว้บนเว็บไซต์หรือในข้อกําหนดเหล่านี้ หรือ
 • เกี่ยวข้องกับการใช้งานการจัดส่งหรือการแพร่เชื้อไวรัสใด ๆ อีเมลที่ไม่พึงประสงค์ม้าโทรจันประตูกับดักประตูหลังไข่อีสเตอร์เวิร์มระเบิดเวลา cancelbots หรือกิจวัตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสียหายรบกวนที่เป็นอันตรายสกัดกั้นหรือเวนคืนระบบข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ

เนื้อหา บริการ และความถูกต้องของเนื้อหาของเว็บไซต์
เว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงข้อความรูปภาพภาพประกอบการออกแบบไอคอนภาพถ่ายและคลิปวิดีโอและลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าชุดการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในเนื้อหาดังกล่าว (รวมเรียกว่า "เนื้อหาของบ้านไทย") เป็นของไทยควบคุมหรือได้รับอนุญาตจากบ้านไทย ชื่อแบรนด์และโลโก้ของ Baan Thai Immigration Solutions เป็นเครื่องหมายการค้าของบ้านไทย เว็บไซต์และเนื้อหาของบ้านไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดหรือคัดลอกเนื้อหาของบ้านไทยและเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้อื่น ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวของท่านเท่านั้น ไม่มีการโอนสิทธิ์กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในเนื้อหาบ้านไทยที่ดาวน์โหลดมาให้คุณอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดหรือคัดลอกดังกล่าว ห้ามทําซ้ํา (ยกเว้นตามที่ระบุไว้ข้างต้น) เผยแพร่ ส่ง แจกจ่าย แสดง แก้ไข สร้างผลงานลอกเลียนแบบ ขาย หรือแสวงหาประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งของเนื้อหาบ้านไทยหรือเว็บไซต์

เนื้อหาผลิตภัณฑ์ข้อมูลหรือบริการของบุคคลที่สามใด ๆ ที่โพสต์ส่งผ่านหรือเชื่อมโยงจากเว็บไซต์เป็นความรับผิดชอบของผู้ริเริ่มบุคคลที่สาม แต่เพียงผู้เดียว หากคุณเลือกที่จะเข้าถึงเนื้อหาของบุคคลที่สามคุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม

เราได้พยายามทุกวิถีทางในการแสดงบริการอย่างถูกต้อง แต่คําอธิบายบนไซต์อาจไม่ตรงกับบริการ  จริงทุกประการ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่ระบุไว้ ณ เวลาที่ซื้อบริการของเรา 

บางครั้งอาจมีข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับคําอธิบายบริการการกําหนดราคาโปรโมชั่นข้อเสนอและความพร้อมใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใด ๆ และการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลหรือยกเลิกบริการหากข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราขอสงวนสิทธิ์ในการ จํากัด การขายบริการให้กับบุคคลภูมิภาคทางภูมิศาสตร์หรือเขตอํานาจศาลใด ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการจํากัดปริมาณของบริการใด ๆ ที่เรานําเสนอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการใด ๆ ได้ตลอดเวลา ข้อเสนอใด ๆ สําหรับบริการใด ๆ ที่ทําบนเว็บไซต์จะถือเป็นโมฆะหากไม่ได้รับอนุญาต

คุณสมบัติข้อมูลจําเพาะข้อมูลลิงก์และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดหากและตามที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจมีข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับการรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงลิงก์หรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใด ๆ และการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลหากข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ไม่ถูกต้องเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ไม่มีข้อผูกมัดและไม่สามารถรับประกันการแก้ไขข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นหรือสถานะของข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง

การจ่ายเงิน 

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันในการชําระเงินของคุณ และรับรับทราบและยอมรับว่าเราอาจใช้ผู้ประมวลผลบุคคลที่สามที่จะจัดเก็บข้อมูลการชําระเงินของคุณ หากมีข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับการชําระเงินข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องได้รับการตกลงกันก่อนที่จะดําเนินการซื้อบริการของเรา  ให้เสร็จสิ้น คุณอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมต่างประเทศขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของคุณ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสําหรับวิธีการชําระเงินที่คุณเลือกเมื่อมีการให้บริการ นโยบายเหล่านี้จะนําไปใช้กับข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมและประมวลผลโดยผู้ประมวลผลการชําระเงินบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

การใช้งานเว็บไซต์ของคุณเป็นความสมัครใจโดยสมบูรณ์และเพื่อประโยชน์ของคุณเอง ท่านไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยใด ๆ จากบ้านไทยสําหรับการใช้งานดังกล่าว การใช้งานเว็บไซต์ของคุณจําเป็นต้องมีการเชื่อมโยงโทรคมนาคมที่เหมาะสม เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสําหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไหลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

คุณตกลงที่จะเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายตามที่อนุญาตโดยข้อกําหนดเหล่านี้เท่านั้น เหนือสิ่งอื่นใดคุณตกลงที่จะไม่:

 • แฮ็คเข้าสู่ไซต์หรือแก้ไขเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถืออื่นเพื่อบอกเป็นนัยว่ามีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับไซต์
 • สร้างความเสียหาย ปิดใช้งาน สร้างภาระหนักเกินไป ส่งเวิร์มหรือไวรัสหรือรหัสใด ๆ ที่มีลักษณะทําลายล้าง หรือรบกวนการใช้งานและความเพลิดเพลินของบุคคลอื่นในไซต์
 • ละเมิดกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้ในเขตอํานาจศาลของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงกฎหมายเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์) 
 • ใช้หรือคัดลอกเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หรือลงในแอปพลิเคชันมือถือ หรือ
 • วางกรอบเว็บไซต์ใด ๆ ลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของคุณเองหรือของบุคคลอื่น

เนื้อหาที่คุณให้นอกเหนือจากผ่านพอร์ทัลไคลเอ็นต์ของไซต์เท่านั้น  

ไซต์อาจเสนอฟอรัมที่อนุญาตให้ผู้ใช้โต้ตอบทางออนไลน์และ / หรือความสามารถในการส่งโพสต์และ / หรือแบ่งปันเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยคุณหรือผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับหัวข้อสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราบทวิจารณ์ของคุณเกี่ยวกับบริการของเราความคิดเห็นความคิดประสบการณ์กับบริการของเรา เนื้อหาของผู้ใช้จะไม่รวมข้อมูลลูกค้าและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณที่คุณส่งผ่านพอร์ทัลลูกค้าของไซต์อย่างชัดเจนก็ต่อเมื่อฟังก์ชันดังกล่าวพร้อมใช้งานบนไซต์เท่านั้น ข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมาผ่านพอร์ทัลลูกค้าดังกล่าวเท่านั้นจะถูกใช้โดยบ้านไทยเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คําแนะนําและคําปรึกษาทางกฎหมายเท่านั้นและไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใด (เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น) คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณโพสต์หรือส่งบนหรือผ่านเว็บไซต์รวมถึงความถูกต้องตามกฎหมายความน่าเชื่อถือและความเหมาะสมและคุณไม่ควรคาดหวังความเป็นส่วนตัวหรือความลับในเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณส่งหรือโพสต์ เราไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดต่อเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณหรือโพสต์ของบุคคลที่สามบนหรือส่งผ่านเว็บไซต์

คุณรับรองและยอมรับว่าเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณโพสต์หรือส่งจะปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขในที่นี้ คุณต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลปลอม แอบอ้างว่าเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง หรือทําให้เราหรือบุคคลที่สามเข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ เราไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามโพสต์หรือส่งมา

โดยการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์คุณให้และคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะให้และขออนุญาตบ้านไทย (และ บริษัท ในเครือ (หน่วยงานที่ควบคุมโดยควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับเรา) คู่ค้าตัวแทนผู้รับใบอนุญาตผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมาย) ใบอนุญาตถาวรไม่ผูกขาดจ่ายเต็มจํานวนทั่วโลกเพื่อใช้คัดลอก ดําเนินการแสดงทําซ้ําเผยแพร่แจกจ่ายให้สิทธิ์ช่วงและเปิดเผยเตรียมงานลอกเลียนแบบหรือรวมเข้ากับงานอื่น ๆ เนื้อหาของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่มีข้อ จํากัด และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบความยินยอมการอนุมัติการระบุแหล่งที่มาหรือค่าตอบแทนใด ๆ แก่คุณ หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้เนื้อหาผู้ใช้ของคุณโปรดอย่าโพสต์หรือส่งไปยังไซต์  ท่านอาจพบเนื้อหาหรือเนื้อหาของผู้ใช้งานบ้านที่ล่วงละเมิด ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือน่ารังเกียจในทางใดทางหนึ่ง วิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวของคุณคือหยุดดูเนื้อหาบ้านไทยหรือเนื้อหาของผู้ใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งรายงานถึงเราได้ที่ hello@btisolutions.co เรารักษาสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการตรวจสอบและแก้ไขเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดที่โพสต์หรือส่งไปยังไซต์ เราไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบหรือเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ และอาจลบออกตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ความเป็นส่วนตัว
เราเคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การปฏิเสธการรับประกันและข้อจํากัดเกี่ยวกับความเสียหาย
เว็บไซต์และบริการมีให้บนพื้นฐาน "ตามที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มีอยู่" โดยปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดรวมถึงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถทางการค้าความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะความถูกต้องของข้อมูลและการไม่ละเมิด เราไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินในลักษณะใด ๆ อันเป็นผลมาจากการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์บริการข้อมูลหรือเว็บไซต์หรือข้อมูลของบุคคลที่สามหรือข้อบกพร่องไวรัสม้าโทรจันหรือสิ่งที่คล้ายกันซึ่งอาจถูกส่งไปยังหรือผ่านเว็บไซต์ คุณรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดสําหรับการใช้งานเว็บไซต์และบริการและเนื้อหารวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือเชื่อมโยงกับ  

บ้านไทยไม่รับประกันว่า: ก) เว็บไซต์จะทํางานอย่างต่อเนื่องปลอดภัยหรือพร้อมใช้งานในเวลาหรือสถานที่ใด ๆ โดยเฉพาะ b) ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ จะได้รับการแก้ไข c) ไซต์ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือ d) ผลลัพธ์ของการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่เว็บไซต์ให้ไว้จะเป็นไปตามความต้องการของคุณ

เขตอํานาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการ จํากัด หรือยกเว้นการรับประกันบางอย่างหรือการยกเว้นหรือ จํากัด ความเสียหายบางอย่าง หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลเหล่านี้ข้อ จํากัด หรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

คุณรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดสําหรับการใช้งานเว็บไซต์บริการและเนื้อหารวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในนั้น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บ้านไทยหรือพันธมิตรหรือเจ้าของผู้ก่อตั้งกรรมการพนักงานหุ้นส่วนตัวแทนผู้รับเหมาซัพพลายเออร์หรือผู้เกี่ยวข้องจะไม่  รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อมโดยบังเอิญความเสียหายพิเศษเป็นผลสืบเนื่องหรือเชิงลงโทษรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการสูญเสียผลกําไรข้อมูลการใช้ค่าความนิยมหรือการสูญเสียที่ไม่มีตัวตนอื่น ๆ อันเป็นผลมาจาก (I) การใช้การพึ่งพาการเข้าถึง (หรือขาดมัน) หรือการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์บริการวัสดุหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ (II) การเข้าถึงหรือการใช้หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ได้ (iIi) การกระทําหรือเนื้อหาใด ๆ ของบุคคลที่สามใด ๆ บนไซต์ (iV) เนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับจากไซต์ การใช้ หรือการเปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับการรับประกันสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ ไม่ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตามและแม้ว่าการเยียวยาที่กําหนดไว้ในที่นี้จะพบว่าล้มเหลวในวัตถุประสงค์ที่สําคัญ การแก้ไขเพียงอย่างเดียวของคุณคือการยุติการใช้งานเว็บไซต์  แม้จะมีข้อจํากัดดังกล่าว แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ความรับผิดรวมสูงสุดของบ้านไทยต่อท่านจะมากกว่าหนึ่งร้อยดอลลาร์ ($100.00) 

ลิงก์ใด ๆ และข้อมูลอื่น ๆ บนไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่เก็บข้อมูลที่คุณประเมิน เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรองโดยบ้านไทยหรือคําแนะนําและคุณไม่ควรพึ่งพาเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้เพื่อทํา (หรือละเว้นจากการตัดสินใจ) หรือดําเนินการใด ๆ (หรือละเว้นจากการกระทํา)  ขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจของคุณเองเมื่อประเมินและยึดมั่นในข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราหรือเชื่อมโยงจากเว็บไซต์   เนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น 

การชดใช้ค่าเสียหาย
คุณจะต้องปกป้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องบ้านไทยบริษัทในเครือและเจ้าของผู้ก่อตั้งกรรมการพนักงานหุ้นส่วนตัวแทนผู้รับเหมาซัพพลายเออร์และตัวแทนจากความรับผิดการเรียกร้องและค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ (i) การใช้งานหรือการใช้เว็บไซต์และบริการที่นําเสนอบนเว็บไซต์ในทางที่ผิด รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ; (ii) การละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้ (iii) การละเมิดโดยคุณหรือผู้ใดก็ตามที่ใช้บัญชีของคุณหรือบุคคลที่สามที่ส่งเนื้อหาผู้ใช้ในนามของคุณของกฎหมายหรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ (iv) หรือเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณส่ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันและควบคุมเฉพาะเรื่องใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายจากคุณซึ่งในกรณีนี้คุณจะช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับเราในการยืนยันการป้องกันใด ๆ ที่มีอยู่

เยียวยา

นอกเหนือจากการเยียวยาอื่น ๆ ที่มีอยู่หากคุณละเมิดข้อกําหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อกําหนดเหล่านี้บ้านไทยอาจยกเลิกข้อกําหนดเหล่านี้ทันทีและดําเนินการทางกฎหมายและ / หรือคําสั่งศาลที่เท่าเทียมกันเพื่อชดเชยบ้านไทยสําหรับการบาดเจ็บทั้งหมดที่เกิดจากการละเมิดดังกล่าว  คุณยังตกลงที่จะริบค่าชดเชยใด ๆ ที่คุณได้รับจากการละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้ 

การเยียวยาที่เท่าเทียมกัน

ท่านตกลงในที่นี้ว่าหากเงื่อนไขของข้อกําหนดเหล่านี้ไม่ได้บังคับใช้เป็นการเฉพาะบ้านไทยจะได้รับความเสียหายอย่างไม่อาจแก้ไขได้ดังนั้นท่านตกลงว่าบ้านไทยจะมีสิทธิโดยไม่มีพันธะความปลอดภัยอื่น ๆ หลักฐานความเสียหายเพื่อการเยียวยาที่เป็นธรรมที่เหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกําหนดเหล่านี้นอกเหนือจากการเยียวยา  อื่น ๆ ที่มีอยู่ คุณขอสละสิทธิ์ทั้งหมดในการบรรเทาทุกข์ตามคําสั่งศาลโดยชัดแจ้ง

นโยบายลิขสิทธิ์
เราเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและจะลบหรือปิดใช้งานการเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ บนไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ หลังจากได้รับแจ้งอย่างถูกต้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนทางกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์ หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ บนไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณโปรดให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ตัวแทนลิขสิทธิ์ของเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง:

•ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริงของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์
•คําอธิบายของงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด
• คําอธิบายว่าเนื้อหาที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดอยู่ที่ใดบนไซต์
• ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
•คําแถลงของคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตใจว่าการใช้งานที่โต้แย้งนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวแทนหรือกฎหมาย
•คําแถลงของคุณที่ทําขึ้นภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าข้อมูลข้างต้นในการแจ้งเตือนของคุณถูกต้องและคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดําเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

ตัวแทนลิขสิทธิ์ของเราสําหรับการแจ้งการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์สามารถติดต่อได้ดังนี้:

บริษัท บ้านไทยอิมซิตี้โซลูชั่นส์ จํากัด

เรียน: การร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์

ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 

บ้านเลขที่ 87/2 

ถ.วิทยา เลขที่ห้อง 20 ชั้น 36 

ตําบลลุมพินี 

อําเภอปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

hello@btisolutions.co

การเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด
เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกําหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขเป็นสาระสําคัญเราจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่ข้อกําหนดใหม่จะมีผล สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจะถูกกําหนดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ต่อไปหลังจากการแก้ไขใด ๆ มีผลบังคับใช้คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดที่แก้ไขแล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดใหม่คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์อีกต่อไป

การยุติ

ข้อกําหนดและใบอนุญาตสําหรับผู้ใช้บริการจะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการบอกเลิกโดยบ้านไทยโดยมีหรือไม่มีการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร สิทธิของท่านภายใต้สิทธิการใช้งานของผู้ใช้บริการจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจากบ้านไทยหากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของใบอนุญาตสําหรับผู้ใช้บริการ เมื่อมีการยกเลิกใบอนุญาตผู้ใช้คุณจะต้องยุติการใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด เมื่อมีการบอกเลิกคุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้อีกต่อไป ข้อกําหนดทั้งหมดในที่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคงไว้ซึ่งการบอกเลิกสัญญา (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อจํากัดความรับผิดและการระงับข้อพิพาท) จะยังคงอยู่ต่อไป  โดยมิได้จํากัดการใช้ภาษาอื่นใดในข้อกําหนดนี้แต่อย่างใด บ้านไทยจะไม่รับผิดต่อท่านในการบอกเลิกใด ๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมวดนี้

บทบัญญัติทางกฎหมายทั่วไป
ข้อกําหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยโดยไม่คํานึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมายราวกับว่านี่เป็นสัญญาที่ทําขึ้นทั้งหมดและดําเนินการทั้งหมดภายในประเทศไทย ข้อพิพาทหรือความแตกต่างใด ๆ ระหว่างคู่สัญญาที่เกิดขึ้นจากข้อกําหนดเหล่านี้ซึ่งคู่สัญญาไม่สามารถแก้ไขได้จะถูกส่งไปและแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการตามที่ระบุไว้ด้านล่าง  แม้จะมีข้อผูกพันในการอนุญาโตตุลาการบ้านไทยมีสิทธิ์ที่จะขอคําสั่งศาลหรือการเยียวยาที่เป็นธรรมอื่น ๆ ในศาลที่มีเขตอํานาจใด ๆ ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯประเทศไทยและคุณยินยอมให้มีเขตอํานาจศาลส่วนบุคคลของศาลที่มีเขตอํานาจใด ๆ ในกรุงเทพฯประเทศไทย การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ได้รับอนุญาตในเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ไม่มีผลต่อบทบัญญัติทั้งหมดของข้อกําหนดเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงย่อหน้านี้

หากข้อกําหนดใด ๆ ในข้อกําหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้บทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้และบทบัญญัติที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ที่ไม่ถูกต้องจะถือว่าถูกแทนที่ด้วยบทบัญญัติที่ถูกต้องและบังคับใช้ได้ซึ่งตรงกับเจตนาของบทบัญญัติเดิมมากที่สุด

การสละสิทธิ์ของการละเมิดข้อกําหนดใด ๆ ของข้อกําหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของการละเมิดข้อกําหนดเดียวกันหรือข้อกําหนดอื่น ๆ ก่อนหน้านี้พร้อมกันหรือในภายหลังและการสละสิทธิ์จะไม่มีผลเว้นแต่จะทําเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของฝ่ายที่สละสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อกําหนดเหล่านี้ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เราอาจโอนสิทธิ์ของเราภายใต้ข้อกําหนดเหล่านี้โดยไม่มีเงื่อนไข ข้อกําหนดเหล่านี้จะมีผลผูกพันและจะมีผลบังคับใช้กับผลประโยชน์ของคู่สัญญาผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมายที่ได้รับอนุญาต ขอสงวนสิทธิทุกประการที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้สําหรับบ้านไทย 

ข้อกําหนดเหล่านี้ (และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เราอาจให้ไว้กับคุณเมื่อคุณมีส่วนร่วมกับคุณสมบัติบางอย่างของไซต์) ประกอบด้วยข้อกําหนดทั้งหมดที่ตกลงกันระหว่างเรากับคุณเกี่ยวกับหัวข้อและแทนที่และไม่รวมข้อกําหนดและเงื่อนไขก่อนหน้านี้ความเข้าใจหรือข้อตกลงระหว่างเรากับคุณ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

อนุญาโตตุลาการ

ข้อตกลงนี้กําหนดให้ใช้อนุญาโตตุลาการเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ไขข้อพิพาท, มากกว่าการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนหรือการดําเนินคดีแบบกลุ่ม, และยังจํากัดการเยียวยาที่มีให้คุณในกรณีที่มีข้อพิพาท. โปรดอ่านอย่างละเอียด มันมีผลต่อสิทธิของคุณ

ยกเว้นการเรียกร้องโดยบ้านไทยในการละเมิดหรือยักยอกสิทธิบัตรลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือความลับทางการค้าและ / หรือความสามารถของบ้านไทยในการแสวงหาคําสั่งศาลหรือการเยียวยาที่เป็นธรรมอื่น ๆ ข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดระหว่างคุณกับบ้านไทยที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดเหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไขผ่านอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ ข้อตกลงในการอนุญาโตตุลาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตีความอย่างกว้าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ท่านตกลงว่าการเข้าสู่ข้อกําหนดเหล่านี้ถือว่าท่านและบ้านไทยสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนหรือเข้าร่วมการดําเนินคดีแบบกลุ่ม ท่านและบ้านไทยตกลงว่าแต่ละฝ่ายอาจฟ้องร้องอีกฝ่ายหนึ่งได้เฉพาะในฐานะของท่านหรือของแต่ละคนเท่านั้น และไม่ใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในการดําเนินคดีแบบกลุ่มหรือแบบตัวแทน การอนุญาโตตุลาการใด ๆ จะเกิดขึ้นเป็นรายบุคคล ไม่อนุญาตให้ใช้อนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มและการดําเนินคดีแบบกลุ่ม

การอนุญาโตตุลาการจะถูกควบคุมโดยกฎตามที่ตกลงกันโดยคู่สัญญาล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร สําหรับการเรียกร้องใด ๆ ที่จํานวนเงินทั้งหมดของคําชี้ขาดที่ขอคือ $ 10,000 หรือน้อยกว่า, คุณและบ้านไทยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อไปนี้: (ก) การอนุญาโตตุลาการจะต้องดําเนินการตามการส่งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น; (a) การอนุญาโตตุลาการจะไม่เกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวส่วนตัวของคู่กรณีหรือพยานเว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นโดยคู่สัญญาล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หากการเรียกร้องเกิน $ 10,000 สิทธิในการพิจารณาคดีจะถูกกําหนดโดยกฎที่ตกลงกันโดยคู่กรณีล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรและการพิจารณาคดี (ถ้ามี) จะต้องเกิดขึ้นในกรุงเทพฯประเทศไทย คําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันและอาจเข้าสู่การตัดสินในศาลที่มีเขตอํานาจใด ๆ ในกรณีที่ข้อตกลงในการอนุญาโตตุลาการนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาล, ข้อพิพาทที่อาจถูกตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการจะถูกนําขึ้นศาลที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย.  กระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่จัดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้จะเป็นความลับ 

ค่าทนายความและค่าใช้จ่าย

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของข้อกําหนดเหล่านี้จําเป็นต้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการอนุญาโตตุลาการและ/หรือการฟ้องร้องเพื่อบังคับใช้ข้อกําหนดใด ๆ ในที่นี้ หรือสําหรับความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้ ฝ่ายที่ชนะจะมีสิทธิ์ได้รับการกู้คืนจากอีกฝ่ายหรือคู่สัญญาค่าใช้จ่ายทั้งหมดและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการอนุญาโตตุลาการและ/หรือการดําเนินคดี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการเรียกคืนค่าธรรมเนียมทนายความและค่าขึ้นศาลตามสมควร 

อีเมล

อย่าลังเลที่จะส่งอีเมลถึงบ้านไทยที่ hello@btisolutions.co อย่างไรก็ตามการสื่อสารใด ๆ อาจสูญหายสกัดกั้นหรือเปลี่ยนแปลง บ้านไทยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารไปยังหรือจากเว็บไซต์ คุณเห็นด้วยกับข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับเราผ่านทางเว็บไซต์หรือทางอีเมลที่:

• บ้านไทยไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว

• ข้อมูลไม่เป็นความลับ

• บ้านไทยอาจใช้ เปิดเผย แจกจ่าย หรือคัดลอกข้อมูล และอาจใช้ความคิด แนวคิด หรือความรู้ใด ๆ ที่มีอยู่ในข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่มีค่าตอบแทน (เพื่อวัตถุประสงค์ในการชี้แจง การส่ง ข้อเสนอแนะ การแก้ไข เพิ่มเติม การแก้ไข ฯลฯ ทั้งหมดที่ท่านส่งมานั้นเป็นของบ้านไทยโดยทันที แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ได้รับความยินยอม อนุมัติ แจ้ง หรือชดเชยให้แก่ท่าน) และ

•ข้อมูลเป็นความจริงและการเปิดเผยข้อมูลไม่ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น

ติดต่อ

หากท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือข้อกําหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อบ้านไทยที่ hello@btisolutions.co