ติดต่อเราได้ที่: สหรัฐอเมริกา: (888) 708-3036 | แคนาดา: (888) 891-0915 | สหราชอาณาจักร: 044 (20) 8059 2628 | โทร: (066) 93-498-5955

มีอะไรใหม่ในโลกของการย้ายถิ่นฐาน

Tax Article Head
07 Jun, 2024

Disclaimer: The Destination Thailand Visa (DTV) was just announced in late May and has not yet been formally adopted by the government. Use this article for planning purposes only. Additional information will be made available when announced by the government. Dream of popping your laptop and working remotely from an exotic beach? What about learning Thai cooking among the temple-laden streets of Chiang Mai? Or Muay Thai in a gym...

บทความยอดนิยม

Thailand announced its revised tax code late last year and expats voiced their concerns. If you’ve heard of the change, you likely have many questions. Will you be impacted by the tax? How much will you have to pay? Are there any ways you can be exempt?

The most comprehensive guide to expat health insurance in Thailand. Learn about how Thailand’s healthcare system works, where to buy a policy, and much more.

We are proud to have been nominated and recognized as a leading immigration law firm by Manage HR Magazine. We were featured in an article in the July 2023 issue.

Thank you for your interest in our webinar. You may watch the recording, read the transcription, and download the slides.

On September 1, the Thailand Board of Investment launched a new 10-year, LTR Visa program. These visas offer significant benefits over Non-O visas including annual versus 90-day residency reporting, digital...

PR Application Window Opens October 17 The Thailand Bureau of Immigration announced that it will begin accepting applications for Permanent Residency on October 17, 2022.  The application window will close...

มีรายละเอียดอะไรบ้าง? ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2022 ประเทศไทยจะขยายระยะเวลาพํานักสําหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าจาก 30 เป็น 45 วัน  ระยะเวลาการเข้าพักที่ยาวนานขึ้นจะ...

Loading...