ติดต่อเราได้ที่: สหรัฐอเมริกา: (888) 708-3036 | แคนาดา: (888) 891-0915 | สหราชอาณาจักร: 044 (20) 8059 2628 | โทร: (066) 93-498-5955

มีอะไรใหม่ในโลกของการย้ายถิ่นฐาน

masthead blog how much does it cost to retire in thailand in 2022
25 Jan, 2024

ไม่ว่าคุณจะมีครอบครัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกําลังมองหาที่จะย้ายไปสวรรค์ล้วนๆประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการเกษียณอายุยอดนิยมและด้วยเหตุผลที่ดี ต้นทุนต่ําที่จะเกษียณอายุในประเทศไทยหมายความว่าเงินออมของคุณจะขยายต่อไป คนท้องถิ่นที่เป็นมิตรและชุมชนชาวต่างชาติขนาดใหญ่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีหมายความว่าคุณสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากชายหาดที่สวยงามของประเทศไทย หากความร้อนได้รับมากเกินไป

บทความยอดนิยม

The most comprehensive guide to expat health insurance in Thailand. Learn about how Thailand’s healthcare system works, where to buy a policy, and much more.

Thank you for your interest in our webinar. You may watch the recording, read the transcription, and download the slides.

If you’re wondering how to open a bank account in Thailand, you may feel overwhelmed. Is your visa eligible to open an account? What documents do you need? Will the...

การจัดการกับการต่อวีซ่าและการรายงาน 90 วันเป็นน้ําหนักในใจของชาวต่างชาติจํานวนมากที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สําหรับผู้ที่ตั้งใจจะทําให้ราชอาณาจักรเป็นบ้านถาวร,...

Loading...